Privacy

Privacy

Bij Tandprothetische Praktijk Stoop vinden we de privacy van onze patiënten erg belangrijk en we nemen de bescherming van persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus. We behandelen de persoonlijke gegevens van onze patiënten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonlijke gegevens die we van onze patiënten verzamelen, zoals naam, adres, geboortedatum en medische geschiedenis, worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van tandheelkundige zorg en om onze administratieve processen goed te kunnen uitvoeren. We delen deze gegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is voor de behandeling of als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

We bewaren de persoonlijke gegevens van onze patiënten alleen zolang als dat nodig is voor het leveren van tandheelkundige zorg en het uitvoeren van onze administratieve processen. Daarna worden de gegevens op een veilige manier vernietigd.

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens van onze patiënten te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of vernietiging. Daarnaast hebben we een interne procedure voor het melden van datalekken en zullen we eventuele datalekken zo snel mogelijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betreffende patiënt.

Onze patiënten hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Daarnaast hebben ze het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing. Indien gewenst kunnen patiënten een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze tandheelkundige diensten gaan patiënten akkoord met deze privacyvoorwaarden en de verwerking van hun persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contact
Aangesloten bij

Copyright © Website door Irmedia