TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK STOOP

  voor al uw uitneembare gebitsprotheses

  Immediaat prothese

  Immediaat prothese

  Van eigen tanden naar een gebitsprothese.

  U bent toe aan uw eerste gebitsprothese. Dat betekent een hele verandering. Voordat de tandarts of kaakchirurg uw tanden trekt wordt er door de tandprotheticus een afdruk van uw kaak gemaakt . Die afdruk is de basis voor uw gebitsprothese. Misschien bevalt de stand ,de kleur of de vorm van uw eigen tanden u niet. Bij het maken van uw gebitsprothese kan daar iets aan worden gedaan. Het wordt in overeenstemming met uw wensen gemaakt. Als u tevreden bent over uw eigen tanden dan kan de tandprotheticus daar een extra model van maken en goed als voorbeeld gebruiken.

  Onmiddelijk na het trekken van uw tanden en kiezen wordt de prothese in uw mond geplaatst, een zogenaamde immediaat prothese. Zodoende loopt u niet zonder tanden. Het kunstgebit werkt als een soort verband dat op de wonden zit. De pasvorm van zo'n prothese is meestal niet goed omdat deze van tevoren is gemaakt, zonder te weten hoe u kaken eruit zouden zien na het trekken van uw gebitselementen. Het is dus een beetje op de gok gemaakt en dat kan goed, maar ook minder goed uitvallen.Meestal zult u een enorme overgang ervaren van het eten met uw eigen tanden, of het eten met een niet lekker zittend kunstgebit. Afhappen gaat in het begin heel moeilijk en kauwen kan pijnlijk zijn.
  De eerste maanden slinken de kaken aanzienlijk doordat ze geen functie voor de tandwortels meer hoeven te vervullen 
  Als de wonden beginnen te genezen en de pijn is verdwenen, kunt u langzaam gaan wennen aan uw gebitsprothese.

  Na verloop van tijd moet uw prothese worden aan gepast. Dit gebeurt meestal na 2 a 3 maanden, hier word dan een zacht materiaal voor gebruikt waarna uw kaak verder kan genezen (niet bij iedereen nodig). Na 4 a 6 maanden wordt de prothese aangepast met een harde kunsthars, het slinken (veranderen) van de kaak gaat dan wat minder snel.

  Maar begrijp goed dat een gebitsprothese niet uw eigen tanden zijn, het blijft een hulpmiddel. De één kan er alles mee en de ander niet.

  De eerste afspraak
   

  Tijdens de eerste afspraak wordt besproken wat uw mogelijkheden zijn.

  Meestal zult u een verwijzing naar de tandprotheticus hebben van uw

  tandarts of kaakchirurg.
  Mocht dat niet het geval zijn dan zal er in overleg met u een tandarts / kaakchirurg wordentoegewezen die ook uw gebitselementen gaat beoordelen. Vervolgens zal de tandarts / kaakchirurg met detandprotheticus in onderling overleg een behandelplan voor u opstellen.
  Dit plan zal met u besproken worden zodat u eventuele wensen kunt aangeven.

  Het vervolg
   

  Wat is onze taak als behandelaar?

  De eerste prothese is misschien wel de belangrijkste prothese die u ooit zult

  dragen.
  Het is namelijk het eerste contact van u met een ‘vervanging van uw gebit’ in uw mond waar u mee zal moeten leren eten, praten, zoenen en u bewegen in het dagelijks leven. Iets dat zeker niet zonder slag of stoot gaat.
  Het is dus de taak van uw mondzorgverlener om niet alleen een zo goed mogelijk zittende en esthetisch waardevolle prothese te maken, maar ook om u vooraf in te lichten over de mogelijkheden en beperkingen.

  Wij kunnen namelijk esthetische veranderingen of verbeteringen aanbrengen, maar u zult daarnaast ook praktisch ongemak ervaren; dat is nooit helemaal te voorkomen. De

  tandprotheticus zal u in dit traject zo goed mogelijk begeleiden en deze folder is daar het begin van.

  U komt nu in het voorbereidend traject.

  De tandprotheticus zal starten met de behandelingen die er als volgt uit zien:

  1. eerste afdrukken

  2. definitieve afdrukken (indien nodig)

  3. beetbepaling (relatie boven kaak en onderkaak bepalen alsmede kleur en

      vorm van de nieuwe tanden uitzoeken)

  4. proefpassing ( indien mogelijk)

  5. afleveren van de immediaat prothese

  6. extracties door de tandarts en het

      plaatsen van de prothese

  7. eerste nacontrole

  8. nazorg
   

  Mijn eerste gebitsprothese, wat nu?
   

  Er zijn allerlei verschillende redenen waarom het kan voorkomen dat u

  afscheid moet nemen van uw eigen tanden en kiezen. Iets waar u al jaren tegen

  op ziet of misschien al jaren naar toe leeft. Tanden en kiezen zijn immers een

  uiterst belangrijk onderdeel van uw gezicht en daarmee uw visitekaartje.

  Het is dus zaak dat de prothese die nu gemaakt wordt esthetisch bij uw

  gezicht past en vertrouwt oogt. Dat vergt zowel de kennis en kunde van de

  mondzorgverlener als uw acceptatie en medewerking. Het slagen van deze

  prothese ligt hierdoor voor een deel bij de behandelaar, of dit nu een tandarts

  of een tandprotheticus is, en voor een deel bij u als patiënt.

  Belangrijk om te weten:

  Uitsluitend de tandarts of kaakchirurg besluit of er extracties nodig zijn.

  De eerste 24 uur

  U begint de dag bij de tandarts.
  Deze zal uw kaak verdoven en de elementen die u nog heeft verwijderen. Indien nodig zal de tandarts / kaakchirurg de wonden hechten en dan plaatst hij / zij de prothese.
  De prothese moet vervolgens een bepaalde periode in de mond blijven zitten. Uw behandelend arts spreekt hiervoor een tijdsbepaling af. Haal deze er niet


  voortijdig uit!

  Door de extracties zal de kaak willen opzwellen. Als u de prothese

  eruit haalt en de kaak zwelt, krijgt u hem niet meer op zijn plek.
  Het is raadzaam uw mond deze eerste uren niet te spoelen omdat u zo de bloedpropjes weg spoelt waardoor de bloedingen langer doorgaan dan noodzakelijk.

  Binnen enkele dagen heeft u een afspraak bij de tandprotheticus of de tandarts / kaakchirurg die voor de eerste keer uw prothese uit zal doen, deze zal de prothese reinigen en vooral kijken of er geen drukpunten


  zitten.

  U krijgt uitleg hoe u dit voortaan zelf kunt doen.

  Revalideren
   

  Nu begint het omgaan met de prothese.
  Het klinkt misschien heftig maar in zekere zin bent u vanaf nu gehandicapt. U heeft immers iets van uzelf verloren en daarvoor een prothese teruggekregen.
  Deze prothese kan dan misschien wel een esthetische verbetering gebracht hebben maar zorgt ook voor een aantal beperkingen en lasten.
  Een aantal hiervan sommen we hieronder op zodat u weet wat u kunt verwachten:

  1. Moeite met spreken - Doordat de prothese meer ruimte in neemt in uw mond dan uw

  eigen tanden en kiezen deden, heeft uw tong minder ruimte en daardoor kunt u last

  ondervinden tijdens het praten, bijvoorbeeld doordat u gaat slissen. Dit zal na verloop

  van tijd vanzelf verdwijnen aangezien u hier aan zal wennen.

  2. Pijn - De wonden van de extractie gaan zodra de verdoving is uitgewerkt pijn doen.

  Daarnaast kan de rand van de prothese op bepaalde plaatsen ook pijn gaan doen.

  Dit is meestal ter plaatse van de hoektanden en achterin de mond. Ga hiermee naar

  uw tandprotheticus, want het is voor hem / haar een kleine moeite deze drukpijn te

  verhelpen.

  3. Moeizaam eten - Ook het eten zal vanaf nu en zeker in het begin, moeizamer

  verlopen. Doordat de prothese los zit, kan deze bij bepaalde bewegingen gaan

  kantelen of los komen. Dit zorgt voor veel ongemak. Hier is in eerste instantie weinig

  aan te doen omdat de pasvorm nu eenmaal niet optimaal is en u moet nog leren

  omgaan met de (loszittende) prothese.

  4. Verandering van uw uiterlijk - Doordat de prothese randen heeft die om uw

  kaak vallen, zal uw gezicht iets voller lijken. De tanden zijn misschien iets meer of

  minder zichtbaar en de kleur van de tanden kan afwijken van wat u had. Allemaal

  veranderingen in uw uiterlijk. Hier valt helaas weinig aan te veranderen omdat de

  prothese al gemaakt is in dit stadium. U kunt erop vertrouwen dat uw tandprotheticus

  zijn uiterste best heeft gedaan een zo mooi mogelijke en prettig draagbare prothese

  voor u te maken.

  5. Angst om u buiten de deur te vertonen - Door al deze bovenstaande veranderingen

  kan het zijn dat u de angst ervaart om u in het openbaar te vertonen. Ga dit gewoon

  aan! Vroeg of laat zal u toch weer willen deelnemen aan het dagelijks bestaan. Werk,

  sport, hobby’s en andere bezigheden zullen weer deel gaan uit maken van uw leven

  en het dragen van een prothese kan bij elk van deze onderdelen beperkingen met

  zich meebrengen. Ook hierbij zal uw tandprotheticus u zo goed mogelijk proberen te

  begeleiden.

  Hoe nu verder?

  Met dat uw gebitselementen verloren zijn gegaan en u tandeloos bent geworden, begint er in uw kaak een heel proces.
  Dit noemen wij resorptie ofwel het slinken van de kaak.
  Dat betekent dat uw kaak krimpt en vanzelfsprekend krimpt de prothese niet mee.
  Hierdoor zal er ruimte ontstaan tussen de prothese en uw kaak.
  Omdat een prothese blijft zitten door zijn zuigkracht (vacuüm) zal deze dus loskomen wanneer er geen goed contact is met de kaak.

  Randen worden te lang en gaan drukken en u ervaart een hoop ongemak.
  Dit kan echter worden verholpen!
  Neem wanneer u dit merkt contact op met uw tandprotheticus.
  Hij / zij zal de prothese kunnen opvullen zodat de aansluiting naar uw kaak weer optimaal is en de prothese zijn zuigkracht behoud.

  Het slinken van uw kaak is de eerste 6 tot 10 maanden (oa. afhankelijk van hoeveel gebitselementen er zijn getrokken) het sterkst.
  In deze periode zult u dus ook regelmatig naar uw tandprotheticus moeten om danwel een pijnlijk puntje te laten weghalen aan de prothese danwel hem op te laten vullen.
  Het opvullen van uw prothese valt niet onder garantie en komt voor rekening van de patiënt.
  Echter hiervoor bestaat wel een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Hoeveel dit is kunt u navragen bij uw zorgverzekering.

  Belangrijk om te weten: de prothese die geplaatst wordt direct na de extracties

  is een tijdelijke prothese. Uw definitieve prothese kan na ongeveer een jaar

  gemaakt worden omdat uw kaak nog zal slinken (resorberen).
  Bij deze definitieve prothese kunt u in overleg met uw tandprotheticus opnieuw gewenste veranderingen doorvoeren met betrekking tot tandvorm, kleur en stand.
  Hij / zij zal u zo goed mogelijk adviseren en begeleiden.
   

  Hoe houd ik mijn prothese schoon?
   

  In tegenstelling tot uw tanden poetst u uw prothese niet met tandpasta. Tandpasta is namelijk een schuurmiddel en de prothese zal dus zijn mooie glans verliezen wanneer hiermee gepoetst.
  Daarnaast komen er kleine krasjes op de prothese en hierdoor blijft tandsteen en ander vuil eerder plakken aan de prothese.

  Wat moet u wel doen:

  • Het is raadzaam de prothese 2 tot 3 keer per dag schoon te maken met een

     daarvoor bedoelde prothese borstel en prothese reinigingsmiddel.
     Deze zijn bij de drogist te vinden.

  • De prothese afspoelen nadat u iets gegeten heeft.

  • 1 keer per week de prothese in een

     schoonmaakmiddel voor protheses zetten voor extra reiniging.

  • Daarnaast dient u met een gewone tandenborstel de kaakwallen te poetsen.

     Belangrijk om te weten: veel ziektes ontstaan in de mond.
     Uw prothese is erg gevoelig voor aanslag van eten en bacteriën en het is dus      raadzaam deze zo goed mogelijk schoon te houden om hier eventueel uit            voortvloeide ziektes te voorkomen.

  Zorgverzekering

  Elke volledige prothese ook de eerste immediaat prothese is een verstrekking

  vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
  Raadpleeg uw polisvoorwaarden en of verzekeraar.
  Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden en / of zorgverzekeraar.

  Garantie en nazorg

  Uw gebitsprothese is met zorg vervaardigd om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
  Uw tandprotheticus geeft u een jaar garantie op de duurzaamheid.

  Hieronder valt niet de pasvorm of breken door het niet tijdig laten opvullen.
  Vijl of slijp nooit zelf aan uw prothese, hiermee vervalt uw recht op garantie.

  All Rights Reserved.tpp.stoop