TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK STOOP
voor al uw uitneembare gebitsprotheses
Verzekeringen
eigenbijdrage 2017

Volledige gebitsprotheses

De volledige gebitsprothese (boven en onder) wordt voor 75 % vergoed uit uw basisverzekering. Een volledige gebitsprothese kost gemiddeld 1100,00 euro. Hiervan moet u 25 % (275,00 euro) zelf betalen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de overige 25 % of een deel van die 25%.

Reparaties en rebasingen (opvullen van bestaande prothese) worden voor 90 % uit de basisverzekering vergoed. 

Implantaat gedragen gebitsprotheses (klikgebit)

Gebitsprotheses  op implantaten worden vergoed uit de basisverzekering. Uw eigen bijdrage is 8% per boven en 10% per onderprothese. Bij een volledige gebitsprothese boven en onder is uw eigen bijdrage 18% van het totaal bedrag

U MOET WEL REKENING HOUDEN MET UW EIGENRISICO, VOOR 2017 IS DAT   €  385,00


Partieële of frameprothese (plaatje)

Partieële of frameprotheses worden alleen vergoed wanneer u een aanvullende of een tandartsverzekering heeft. Sommige verzekeringen willen bij uw factuur van de tandprotheticus een verwijzing van uw tandarts voor het vervaardigen van een nieuwe partieële of frameprothese.


 

 

Over onsTandprotheticusVerzekeringenGebitsprothesesImplantaatprothesesWebshop
All Rights Reserved.tpp.stoop